Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajský úřad Zlínského kraje v posledním období řešil ve vztahu ke službám ambulantním, a dále stěžejně ve vztahu sociálně terapeutickým dílnám některá témata. Jednalo se zejména o témata poskytování podpory a pomoci klientům mimo zařízení sociálních služeb v ambulantních formách poskytování (u služeb denních stacionářů, center denních služeb a sociálně terapeutických dílen) a dále otázky prodeje výrobků a provozování kaváren či obchůdku v rámci sociálně terapeutických dílen.  Vzhledem k tomu, že v zákoně nebylo možné explicitně k některým otázkám najít oporu, Krajský úřad Zlínského kraje požádal o stanovisko nadřízený orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Toto stanovisko zveřejňujeme zde - viz.níže.

Doplnění:

Zlínský kraj poskytovatelům sociálně-terapeutických dílen  v návaznosti na řešená témata v tomto druhu služby vydává Metodické doporučení č. 1/2019 – Doporučení pro poskytovatele Sociálně – terapeutických dílen ve Zlínském kraji. Metodické doporučení je návodem pro poskytovatele, jak postupovat při poskytování sociálně terapeutické dílny, aby byl dodržen účel druhu služby  a současně dává poskytovatelům těchto služeb informaci a zpětnou vazbu, jak bude Zlínský kraj na jednotlivé oblasti nahlížet.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru