Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Systém plánování rozvoje sociálních služeb je legislativně zakotven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plánem rozvoje sociálních služeb se podle tohoto zákona rozumí výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb zákon stanovuje krajům a Ministerstvu práce a sociálních věcí, pro obce je vytvoření tohoto dokumentu dobrovolné.

Na těchto webových stránkách můžete nalézt informace k procesu plánování rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje a také obcí nacházejících se na jeho území.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru