Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Páteř systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy tvoří: odborný pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský školský koordinátor prevence, okresní metodik prevence a školní metodik prevence.

Kontakty na uvedené pracovníky:

  • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Odbor základního vzdělávání a mládeže, vedoucí Oddělení základního vzdělávání: Mgr. Svatopluk Pohořelý, e-mail: svatopluk.pohorely@msmt.cz;
primární prevence: Mgr. Jana Havlíková, e-mail: jana.havlikova@msmt.cz a Mgr. Jana Kubecová, e-mail: jana.kubecova@msmt.cz.

  • Krajský školský koordinátor prevence

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín: Mgr. Bc. Šárka Kostková, tel: 577 043 746, e-mail:
sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz; (5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040)

  • Okresní metodici prevence, pracovníci Krajské pedagogicko – psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

Mgr. Gabriela Mrázková, tel. 737 465 130, e-mail: gabriela.mrazkova@poradnazl.cz

Metodička prevence (okres KM, oblast Uherské Hradiště)

Pracoviště: ul. Tovární 1407/28, 769 01 Holešov (budova městského úřadu)

Ing. Jan Plšek, tel. 730 185 260, e-mail: jan.plsek@poradnazl.cz

Metodik prevence (okres VS, oblast Bystřice pod Hostýnem, oblast Vizovice)

Pracoviště: ul. Jiráskova 419, 755 01 Vsetín

Mgr. Ondřej Plaček, tel. 603 428 066, e-mail: ondrej.placek@poradnazl.cz

Metodik prevence (okres ZL, oblast Uherský Brod)

Pracoviště: J. A. Bati 5520 (SVIT, budova č. 22), 760 01 Zlín

 

aktualizováno: 9. 5. 2023

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru