Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajský školský koordinátor prevence

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín: Mgr. Bc. Šárka Kostková, tel: 577 043 746, e-mail:
sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz; (5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040)

 

Strategické dokumenty

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027

Akční plán realizace národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2021

Krajský plán primární prevence rizikového chování ve Zlínském kraji 2019 – 2027

 

Legislativa

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č.  65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/zakony-1

 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1

 

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti

Minimální standard bezpečnosti

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Metodické doporučení MŠMT pro práci s individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Objektová bezpečnost

Metodické doporučení MŠMT k distanční výuce a duševnímu zdraví

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru