Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení84

Vznik nových karavanových stání a zkvalitnění infrastruktury pro karavaning podpoří také v letošním roce Zlínský kraj. Vyčleněno na to má tři miliony korun. O dotaci mohou žádat podnikající fyzické a právnické osoby včetně měst a obcí.

Ilustrační foto

„Karavany a obytné vozy se mezi lidmi těší stále větší oblibě, rozhodli jsme se proto jít tomuto trendu vstříc a v loňském roce jsme poprvé vyhlásili dotační program, ze kterého jsme podpořili vznik nových míst pro karavany a servisních stanic na území našeho kraje. Máme radost, že byl o tuto novinku zájem, podpořili jsme celkem sedm projektů. Museli jsme dokonce navýšit celkovou alokaci programu, abychom uspokojili všechny žadatele. Proto s touto podporu přicházíme i letos,“ uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za cestovní ruch.

Program je vyhlášen ve dvou dotačních titulech. V rámci prvního je podporováno vybudování karavanového stání určeného pro poskytování krátkodobého parkování (24 až 72 hodin) pro obytné automobily nebo soběstačné obytné přívěsy včetně servisní stanice. Dotaci bude možno získat v rozmezí od 300 tisíc do 600 tisíc korun. Z druhého dotačního titulu lze získat 70 tisíc až 400 tisíc korun na vznik samostatných, veřejně přístupných servisních stanic, nabízejících snadné provedení servisu obytných vozidel včetně možnosti načerpání pitné vody, vypuštění odpadní vody nebo využití výlevky pro chemické WC se samostatnou přípojkou pro oplach WC kazet. V případě zpoplatnění nabízených služeb musí být stanice vybavena technologií pro automatizovaný výběr poplatků.

Podmínkou pro získání dotace je, aby žadatel měl ve vlastnictví pozemky vhodné pro vybudování karavanových stání nebo servisních stanic, případně měl s vlastníky těchto pozemků uzavřenou smlouvu opravňující k jejich užívání na dobu nejméně pěti let.

Příjem žádostí o dotace bude probíhat od 5. srpna do 6. září 2024, 11 hodin. Další informace jsou uvedeny na webu Zlínského kraje: https://zlinskykraj.cz/dotace/rp24-24-podpora-karavanovych-stani-ve-zlinskem-kraji.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz