Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Cílem Územní studie „Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území ZK ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území“ bylo vyhodnocení současného stavu kombinované dopravy a logistiky na území Zlínského kraje a navržení lokalit pro možné umístění nových veřejných logistických center s ohledem na rozvojový potenciál a únosnost území.
Zpracování studie bylo požadavkem vycházejícím ze závěrů Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
Data o této studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru