Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Dokumenty ke stažení

Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže.doc Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže.doc(DOC, 155.5 KB)

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí.doc Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí.doc(DOC, 72.5 KB)

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.doc Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.doc(DOC, 112.5 KB)

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin.doc Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin.doc(DOC, 149 KB)

Drezúra zvířat.doc Drezúra zvířat.doc(DOC, 87.5 KB)

Geologické práce.doc Geologické práce.doc(DOC, 75.5 KB)

Masérské, rekondiční a regenerační služby.doc Masérské, rekondiční a regenerační služby.doc(DOC, 275.5 KB)

Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií.doc Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií.doc(DOC, 114 KB)

Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty.doc Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty.doc(DOC, 84 KB)

Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací.doc Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací.doc(DOC, 91.5 KB)

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy.doc Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy.doc(DOC, 93 KB)

Oceňování majetku.doc Oceňování majetku.doc(DOC, 92 KB)

Oceňování majetku - certifikát odhadce majetku pro oceňování nemovitostí.pdf Oceňování majetku - certifikát odhadce majetku pro oceňování nemovitostí.pdf(PDF, 362.5 KB)

Oční optika.pdf Oční optika.pdf(PDF, 118.45 KB)

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.doc Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.doc(DOC, 106 KB)

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.doc Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.doc(DOC, 94.5 KB)

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru - ZRUŠENO.doc Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru - ZRUŠENO.doc(DOC, 174.5 KB)

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.doc Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.doc(DOC, 78 KB)

Poskytování služeb v oblasti BOZP - osvědčení koordinátor bozp na staveništi.pdf Poskytování služeb v oblasti BOZP - osvědčení koordinátor bozp na staveništi.pdf(PDF, 82.56 KB)

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti.doc Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti.doc(DOC, 253.5 KB)

Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.doc Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.doc(DOC, 54 KB)

Projektová činnost ve výstavbě.doc Projektová činnost ve výstavbě.doc(DOC, 91.5 KB)

Provozování autoškoly.doc Provozování autoškoly.doc(DOC, 88 KB)

Provozování solárií.doc Provozování solárií.doc(DOC, 132.5 KB)

Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.doc Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.doc(DOC, 73 KB)

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.doc Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.doc(DOC, 144.5 KB)

Průvodcovská činnost horská.doc Průvodcovská činnost horská.doc(DOC, 98 KB)

Psychologické poradenství a diagnostika.doc Psychologické poradenství a diagnostika.doc(DOC, 73 KB)

Realitní zprostředkování.doc Realitní zprostředkování.doc(DOC, 109.5 KB)

Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi.doc Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi.doc(DOC, 84 KB)

Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu.doc Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu.doc(DOC, 84 KB)

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace.doc Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace.doc(DOC, 256.5 KB)

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany.doc Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany.doc(DOC, 88.5 KB)

Vodní záchranářská služba.doc Vodní záchranářská služba.doc(DOC, 89 KB)

Výkon zeměměřických činností.doc Výkon zeměměřických činností.doc(DOC, 86.5 KB)

Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz - trupových ortéz - končetinových ortéz - měkkých bandáží.doc Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz - trupových ortéz - končetinových ortéz - měkkých bandáží.doc(DOC, 78.5 KB)

Výroba a zpracování paliv a maziv.doc Výroba a zpracování paliv a maziv.doc(DOC, 90.5 KB)

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí.doc Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí.doc(DOC, 198 KB)

Zpracování návrhu katalogizačních dat - ZRUŠENO.doc Zpracování návrhu katalogizačních dat - ZRUŠENO.doc(DOC, 68 KB)

Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků.pdf Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků.pdf(PDF, 96.26 KB)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru