Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Registr poskytovatelů sociálních služeb (dále jen registr poskytovatelů) umožňuje zájemcům o služby vyhledávat registrované poskytovatele a jejich sociální služby.

Registr poskytovatelů tvoří aktuální seznam všech poskytovatelů sociálních služeb na území České republiky. Účelem vedení registru je získání ucelených informací o jednotlivých poskytovatelích a o druzích sociálních služeb.

Registr poskytovatelů je veden v elektronické a listinné podobě. Krajský úřad je správcem listinné a zpracovatelem elektronické podoby registru, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) je správcem elektronické podoby registru. Elektronický registr poskytovatelů naleznete zde: http://iregistr.mpsv.cz/

 

Elektronická podoba registru poskytovatelů má veřejnou a neveřejnou část.

  • ve veřejné části obsahuje informace o poskytovateli a jeho registrovaných sociálních službách
  • neveřejné části jsou dále uvedeni poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni dle § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách a údaje o poskytovateli bez uvedení údaje o datu a místě narození, pokud je fyzickou osobou, a bez uvedení místa poskytování, jde-li o poskytování sociálních služeb v azylovém domě anebo poskytování pobytových sociálních služeb v intervenčním centru nebo zařízení pro krizovou pomoc, pokud byl požadavek na nezveřejnění uplatněn v žádosti o registraci (§ 87 odst. 2 zákona o sociálních službách).

 

Krajský úřad vede registr poskytovatelů, do kterého zapisuje:

  • poskytovatele sociálních služeb, kterým vydal oprávnění k poskytování sociálních služeb
  • zdravotnická zařízení lůžkové péče, poskytující sociální službu dle § 52 zákona (neveřejná část registru)
  • speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu (neveřejná část registru)
  • dětské domovy (neveřejná část registru)

 

Dotazy k agendě registrací zodpoví pracovník na telefonním čísle: 577 043 324, 577 043 332.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru