Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Dle § 85 odst. 5 zákona je poskytovatel sociálních služeb (tj. registrovaný poskytovatel a zdravotnické zařízení lůžkové péče) zapsaný v registru povinen sdělovat údaje o kapacitě, materiálním, technickém a personálním zabezpečení, poskytování základních a fakultativních činností, financování jednotlivých sociálních služeb a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 zákona a údaje o počtu osob, u kterých byla použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti jejich použití podle druhů těchto opatření.

Uvedené údaje sděluje poskytovatel prostřednictvím elektronického systému na tiskopisu předepsaném MPSV, a to ve lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní rok.

Příslušný krajský úřad kontroluje správnost a úplnost těchto údajů.

Bližší informace ke způsobu vykazování jsou zveřejněny na stránkách MPSV:

https://www.mpsv.cz/web/cz/pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-aplikaci

 

Nezašle-li poskytovatel ve lhůtě do 30. června zákonem požadované údaje za předchozí kalendářní rok, dopustí se přestupku dle § 107 odst. 2 písm. k) zákona, za který lze uložit pokutu dle § 107 odst. 5 písm. c) do výše 50.000 Kč.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru