Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

VYMEZENÍ OBLASTÍ PRO CHOV ZVĚŘE

 • Základní informace k životní situaci:
Orgán státní správy myslivosti vymezuje na návrh jednoho nebo více držitelů honiteb oblasti pro chov zvěře podle § 3 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Držitel honitby.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oblastí chovu zvěře se rozumí souvislé území tvořené souborem honiteb s přibližně stejnými vhodnými přírodními podmínkami pro zvěř a určené k chovu zvěře vyjmenované v § 3 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 • Na které instituci životní situaci řešit:
Na krajském úřadě příslušném podle místa honitby. Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
Kontaktní osoba:
Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 376, e-mail: alice.ohnoutkova@kr-zlinsky.cz
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Odůvodněná žádost.
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost si píše žadatel sám.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Uživatelé dotčených honiteb, které budou do oblasti chovu zařazeny.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 3.
 • Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz
 • Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,.
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 • Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.1.2019 
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru