Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Na základě žádosti Zlínského kraje Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo, dne 5. 4. 2022 ROZHODNUTÍM č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 (dále jen „Rozhodnutí MPSV“) a dne 8. 9. 2022 Dodatkem č. 1 k Rozhodnutí MPSV, o poskytnutí dotace Zlínskému kraji na plnění povinností kraje a Hlavního města Prahy uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách).

Přidělené veřejné finanční prostředky Zlínský kraj poskytuje jako kompenzaci za výkon služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem.

Veřejné finanční prostředky přidělené Zlínskému kraji byly rozděleny v souladu s „Podmínkami pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji“, v platném znění a „Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“, v platném znění.

Výši finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 pro jednotlivé pověřené poskytovatele a jimi poskytované sociální služby schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje:

  • dne 14. 4. 2022, usnesením č. 0288/Z10/22, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“

  • dne 12. 9. 2022, usnesením č. 0374/Z13/22 a č. 0376/Z13/22, tj. finanční podpora v rámci „Výzvy č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“ a v rámci Dodatku č. 1 k Rozhodnutí MPSV ze dne 8. 9. 2022 a nevyčerpané finanční podpory přiznané Zlínskému kraji pro rok 2022 dle Rozhodnutí MPSV.

V níže uvedeném dokumentu jsou zpracovány „Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“ (Příloha č. 1). 

Dokumenty ke stažení

.xlsx Příloha č. 1 Výsledky rozdělení finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK 2022 61,81 kB  

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru