Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Radou Zlínského kraje dne 23. 5. 2022, usnesením č. 0423/R17/22, byl schválen dokument „Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“ (viz Příloha č. 1).

Finanční podpora je určena pro:

Sociální služby registrované nejdříve ode dne 1. 1. 2022 nebo stávající registrované sociální služby rozšiřující svou kapacitu (v souladu s platnou Přílohou č. 1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, a to za podmínky, že poskytovatel sociální služby z důvodu vzniku nebo rozvoje sociální služby ode dne 1. 1. 2022 nemohl podat „Žádost poskytovatele sociální služby o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“ (dále jen „Žádost“) v rámci „Výzvy k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“ zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 6. 10. 2021.

Dále je tato podpora určena pro sociální služby druhu chráněné bydlení, které byly do 30. 6. 2022 financovány z individuálního projektu Zlínského kraje „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.“

V souvislosti s výše schváleným dokumentem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu, tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 22. 7. 2022 do 29. 7. 2022 včetně (zpřístupnění webové aplikace pro zpracování Žádostí od 22. 6. 2022).

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou č. 2 jsou Přílohou č. 2 a 3.

Dokumenty ke stažení

.pdf ad 1) Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 654,65 kB  
.pdf ad 2) Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 vč. Dodatku č. 1 1271,33 kB  
.pdf ad 3) Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 1330,55 kB  

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru