Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Radou Zlínského kraje dne 06. 06. 2022, usnesením č. 0481/R18/22 byl schválen dokument „Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022“ (viz Příloha č. 1) a dokument „Dodatek č. 2 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ (viz Příloha č. 3) a Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 21. 6. 2021, usnesením č. 0130/Z05/21 Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji“ (viz Příloha č. 6).

V souvislosti s výše schválenými dokumenty Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje sděluje, že je možno podávat „Žádosti poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022“prostřednictvím webové aplikace KISSoS (www.kissos.cz), a to v termínu od 11. 07. 2022 do 25. 07. 2022 včetně (webová aplikace pro zpracování Žádostí je zpřístupněna od 27. 06. 2022).

Ostatní dokumenty související s touto Výzvou jsou Přílohou č. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12.

Dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1 - Výzva k Programu pro sociální služby 2022 664,6 kB  
.pdf Příloha č. 2 - Program pro sociální služby 2020-2022 vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 1606,72 kB  
.pdf Příloha č. 3 - Dodatek č. 2 k Programu pro sociální služby 2020-2022 1169,98 kB  
.pdf Příloha č. 4 - Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro SSL na území ZK 2020-2022 1040,21 kB  
.pdf Příloha č. 5 - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro SSL na území ZK 2020-2022 1236,3 kB  
.pdf Příloha č. 6 - Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji 1330,55 kB  
.pdf Příloha č. 7 - Informace týkající se přístupu harm reduction v oblasti SSL druhu kontaktní centra a terénní programy v roce 2022 752,2 kB  
.pdf Příloha č. 8 - Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaných podílů finanční podpory z ÚSC 2022 617,49 kB  
.xlsx Příloha č. 9 - Přehled finanční podpory poskytnuté ze strany obcí (část B Podpora služeb sociální péče v terénní formě) 32,76 kB  
.pdf Příloha č. 10 – Tabulka poskytovatelů a služeb v rámci části B, kteří jsou oprávněni žádat finanční podporu 528,54 kB  
.pdf Příloha č. 11 - PROHLÁŠENÍ poskytovatele sociální služby (část B) 530,82 kB  
.pdf Příloha č. 12 - Přehled poskytovatelů, kteří (ne)splnili deklaraci finančních zdrojů od obcí na pověřenou kapacitu sociální služby 526,55 kB  

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru