Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY

V oblasti ochrany přírody je základním strategickým cílem EU zastavit pokles biodiverzity na území členských států. Tento cíl byl schválen na zasedání Evropské rady konané v červnu 2001 v Göteborgu. Jednou ze tří základních úrovní biologické rozmanitosti (biodiverzity) zůstává úroveň populace/druhy: nejčastěji se vyjadřuje jako počet druhů v určité oblasti (druhová bohatost neboli alfa-diverzita). Za nejserióznější měřítko stupně ohrožení jednotlivých druhů a za nejspolehlivější ukazatele pravděpodobnosti jejich vyhubení či vyhynutí jsou považovány tzv. Červené seznamy ohrožených druhů. Od svého vzniku obsahují červené seznamy bohužel stále více taxonů. V současné době má i Česká republika k dispozici aktuální vydání červených seznamů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů sestavené na základě kritérií Světového svazu ochrany přírody (IUCN). U všech těchto taxonů se nám s jejich zařazením do seznamu dostává varující informace o aktuálním ohrožení druhu a možnosti jeho ztráty pro českou přírodu, případně informace, že druh již byl vyhuben. Pro ochranu přírody vyplývá z červených seznamů úkol snažit se zvrátit tento nepříznivý stav a pokusit se pomoci co nejvíce druhům vymanit se z aktuálního stavu ohrožení vyhubením či vyhynutím - k tomuto účelu jsou realizovány záchranné programy. 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru