Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Odpovídáme za péči o chráněná území a ptačí oblasti.  Zajišťujeme registraci ohrožených druhů zvířat chovaných v zajetí, spolupracujeme se ZOO Zlín. Dohlížíme na to, aby realizace různých staveb neohrožovala životní prostředí. Provádíme péči o maloplošná zvláště chráněná území, která zahrnuje sečení travních biotopů, odstraňování náletových dřevin nebo vytváření tůní. Řešíme ochranu ohrožených živočichů a rostlin a žádosti o náhrady škod způsobené zvláště chráněnými živočichy.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru