Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Do potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 lze uvést všechny údaje v nich zapsané. Nejčastěji je vydáváno potvrzení o čase narození. Dalšími požadovanými údaji jsou např. diagnóza úmrtí, zřizovatel pohřbu, datum křtu, atd. Pokud není údaj ve sbírce listin uveden, je vydáno sdělení o absenci požadovaného údaje. Příslušnost podání žádosti je podle místa matriční události (manželství, narození, úmrtí, registrované partnerství).
 
Kdo může podat žádost
Fyzická osoba, které se údaje ve sbírce listin týkají, její sourozenci a členové její rodiny, tj. manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, jakož i zmocněnci těchto osob. Dále fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
 
Kde podat žádost
Pro zjištění času narození fyzické osoby narozené v porodnici Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Valašské Meziříčí, Holešov (Přílepy), lze podat žádost na Krajském úřadě Zlínského kraje.
Údaje o čase narození osoby narozené v porodnici Slavičín poskytne Městský úřad Luhačovice.
 
Informace pro žadatele
Údaj o hodině narození nebyl v dřívějších letech na formuláři „hlášení o narození dítěte“ vždy uveden, neboť se jednalo o nepovinný údaj.
Porodnice Zlín zapisovala čas narození od roku 1962, Kroměříž od roku 1960, Uherské Hradiště od roku 1962, Vsetín od roku 1959.
Fyzickým osobám narozeným v letech 1974 -1975 v Uherském Hradišti údaj o čase narození nelze sdělit, protože záznamy byly při povodních v roce 1997 nenávratně zničeny.
 
Správní poplatek
Za vydání potvrzení o čase narození je stanoven poplatek ve výši 50 Kč. Poplatek se nevrací, pokud není požadovaný údaj ve sbírce listin uvedený nebo je nečitelný (zpoplatněno je také negativní sdělení).
Správní poplatek je možné uhradit:
  • osobně při podání žádosti,
  • poštou – poštovní poukázkou,
  • bankovním převodem č.ú.: 2786182/0800, variabilní symbol: 136130, specifický symbol: 6010600002, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení žadatel.
Způsob doručení žádosti
Žádost lze poslat datovou schránkou fyzické osoby, emailem se zaručeným elektronickým podpisem fyzické osoby, nebo doručit osobně či písemně na adresu:
Krajský úřad Zlínského kraje
odbor právní a Krajský živnostenský úřad       
třída Tomáše Bati 21
760 01  Zlín

Homolková Jana, Bc.    tel. 577 043 561, č. dv. 934/9. patro      jana.homolkova@kr-zlinsky.cz
Straková Renáta, Mgr.  tel. 577 043 574. č. dv. 934/9. patro      renata.strakova@kr-zlinsky.cz
Zetková Zuzana, Ing.    tel. 577 043 563, č. dv. 934/9. patro      zuzana.zetkova@kr-zlinsky.cz
Horčičková Hana, Bc.   tel. 577 043 560, č. dv. 935/9. patro      hana.horcickova@kr-zlinsky.cz
Netuková Alena, DiS.    tel. 577 043 566, č. dv. 935/9. patro      alena.netukova@kr-zlinsky.cz
Štěrbová Olga                  tel. 577 043 564, č. dv. 935/9. patro      olga.sterbova@kr-zlinsky.cz
 
Žádost o čas narození zde.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru