Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Do registru jsou povinni se na žádost zapsat také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov.

Místní příslušnost krajského úřadu se řídí podle § 78 odst. 2, není-li dále stanoveno jinak. Povinnost zápisu je uvedena v § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pouze pokud o zápis do registru žádá zdravotnické zařízení, je vhodné doložit současně jako přílohu tiskopis Údaje o registrované sociální službě z důvodu uvedení údajů, potřebných pro zápis do registru (místo poskytování, kapacita a pod).

Zápis do registru neprobíhá v rámci správního řízení o registraci, informace jsou pouze zapsány na základě písemné žádosti, která není žádostí ve smyslu § 45 správního řádu.

V případě podání Žádosti o zápis do registru poskytovatelů se nevydává rozhodnutí o registraci, ale pouze Oznámení o zápisu do registru poskytovatelů.

Žádost lze podat na přiloženém formuláři MPSV ČR https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zapis-do-registru-poskytovatelu-socialnich-sluzeb

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru