Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0479/Z16/23 ze dne 28.02.2023 schválilo Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018 - 2022 a rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

V souladu s ustanovení § 42 odst. 3 stavebního zákona má krajský úřad za povinnost nejpozději do 4 let, po vydání poslední řádné aktualizace zásad územního rozvoje, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje kraje za uplynulé období, upravený dle výsledků jeho projednání.

Vzhledem k tomu, že poslední řádná aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (pořízená na základě Zprávy o uplatňování) nabyla účinnosti dne 27.11.2018, oddělení územního plánování, jako pořizovatel, zpracoval a projednal návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018 – 2022. Návrh Zprávy, upravený podle výsledků projednání, předložil Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení.

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v období 2018 - 2022

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru