Ing. Marcela Došlová106

Zlínský kraj vyzývá střední školy a základní školy všech zřizovatelů, případně další organizace, aby Zlínskému kraji předkládaly své návrhy na Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti.

Ocenění je určeno:

Žákům středních škol, žákům 2. stupně základních škol a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří dosáhli v období od dubna 2022 do dubna 2023 mimořádných úspěchů v mimoškolní činnosti, a to v následujících oblastech:

  1. humanitní
  2. přírodovědné
  3. technické (odborné)
  4. umělecké
  5. sportovní
  6. mimořádný čin

Důležité upozornění:

V rámci výzvy je možné předložit pouze jeden návrh za školu. Věnujte, prosím, pozornost kvalitnímu zdůvodnění podávaného návrhu s dostatečnou vypovídající hodnotou.

Své návrhy na přiloženém nominačním formuláři včetně povinné přílohy (zdůvodnění návrhu - rozsah min. ½ A4) zasílejte na adresu:

Zlínský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
ID datové schránky: scsbwku

Uzávěrka návrhů je ve středu 19. dubna 2023 do 15 hodin.

Kontaktní osoby pro případné dotazy:

PhDr. Soňa Marčíková - tel. 577 043 708, e-mail sona.marcikova@kr-zlinsky.cz
Ing. Marcela Došlová - tel. 577 043 729, e-mail marcela.doslova@kr-zlinsky.cz