Mgr. Jan Černý5

Pro přírodní památku Bezedník byl vypracován návrh plánu péče.

S plánem péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadu Lukov Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov, a dále na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8:30 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 389, Mgr. Dagmar Metyšová), na Portále veřejné správy a na webových stránkách krajského úřadu https://zlinskykraj.cz , v oblasti Odbor životního prostředí a zemědělství. Obec Lukov a vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit své připomínky u Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. V případě, že tak neučiní, máme za to, že s návrhem plánu péče pro přírodní památku Bezedník souhlasí a berou jeho obsah na vědomí.