Bc. Miroslava Švecová6

Pro přírodní památku Lúčky - Roveňky byl vypracován návrh plánu péče

S návrhem Plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na obecním úřadu Obce Růžďka a dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 394, Mgr. Magdaléna Šnajdarová) a na webových stránkách krajského úřadu https://zlinskykraj.cz