Mgr. Jan Černý9

Pro přírodní památku Na letišti byl vypracován návrh plánu péče.

S plánem péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Městském úřadu Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, a dále na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8:30 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 389, Mgr. Dagmar Metyšová), na Portále veřejné správy a na webových stránkách krajského úřadu https://zlinskykraj.cz , v oblasti Odbor životního prostředí a zemědělství. Město Otrokovice a vlastníci dotčených pozemků mohou uplatnit své připomínky u Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. V případě, že tak neučiní, máme za to, že s návrhem plánu péče pro přírodní památku Na letišti souhlasí a berou jeho obsah na vědomí.