Adéla Čuříková110

Seminář k programu Erasmus+

Pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje získávají nové zkušenosti a poznatky v evropském programu Erasmus+. V rámci projektu „Být inspirován a inspirovat“ se v letošním roce postupně účastní celkem pěti zahraničních vzdělávacích kurzů. O poznatky z prvních dvou kurzů se úředníci podělili se zájemci z řad veřejnosti na inspirativním semináři, který se uskutečnil v Baťově mrakodrapu ve středu 11. října.

V půlce dubna vyrazilo šest odborných pracovníků na kurz Create the future leaders and inovators do Barcelony. Cílem tohoto kurzu bylo posílení kompetencí odborných pracovníků v oblasti akčního plánování. Jeho účastníci získali cenné informace směřující k rozvoji vzdělanosti v našem kraji.

Nové zkušenosti i inspiraci získali čtyři pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje na vzdělávacím kurzu Digital Marketing Strategy Course na Tenerife. Cílem tohoto kurzu bylo vylepšení rozvržení a obsahu webových stránek i jejich analýza, propagace událostí a projektů a vytvoření strategie sociálních médií. Náklady na vzdělávací akce pokryly dotace z programu Erasmus+.

Další seminář k programu Erasmus+ se v Baťově mrakodrapu uskuteční 6. prosince 2023 od 17 hodin. Více informací najdete na portálu o vzdělávání ve Zlínském kraji Zkola.cz v části Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání: https://www.zkola.cz/management/mezinarodni-spoluprace-ve-skolstvi-a-vzdelavani/

„Tento článek vyjadřuje pouze názor autora a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje“.

Zpracovala: Adéla Čuříková

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz