Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou správou Českého statistického úřadu ve Zlíně vypracoval seznam nestátních neziskových organizací. K datu 31.12.2020 je v registru zapsaných 6715 neziskových organizací.
Jedná se o organizace, které mají sídlo ve Zlínském kraji, a je nutné brát v potaz, že na území kraje působí také další organizace, které sídlí ve městech mimo náš kraj. Na druhou stranu jde o zapsané neziskové organizace a v celkovém souhrnu se mohou nacházet organizace, které již nejsou ve své činnosti aktivní a neukončily řádně svoji činnost a nepožádaly o výmaz z rejstříku.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru