Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Dobrovolný svazek obcí "NIVA"

IČO:                                                        197 34 352

Sídlo svazku:                                     Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

ID schránky:                                       mxvamh8

Ev. číslo:                                               DSO 2112

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

  • ochrana přírody, krajiny a životního prostředí při respektování potřeb občanů členských obcí
  • koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
  • zejména příprava a realizace opatření proti sesuvu a zajištění stabilizace a sanace svahových nestabilit v zájmovém území ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v "Registru svahových nestabilit"
  • prosazování zájmů obcí v zájmovém území
  • vyvíjení činnosti směřujících k získání podpory při realizaci opatření a zajištění a zajištění stabilizace a sanace svahových nestabilit v zájmovém území
  • získání finančních prostředků pro realizaci opatření Členové svazku a jeho orgány vykonávají výše uvedenou činnost ve vzájemné shodě a spolupráci a bez jakéhokoliv upřednostňování zájmů kteréhokoliv člena před zájmy jiného svazku.

Orgány svazku:

  • členská schůze
  • předseda svazku
  • místopředseda svazku  
  • kontrolní komise

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

Jméno a příjmení bydliště funkce období
Zdeněk Rolinc Pod Zábřehem 1503, 768 61 Bystřice pod Hostýnem předseda od 18.9.2023
Jaroslav Čačala č.p. 90, 768 61 Slavkov pod Hostýnem místopředseda od 18.9.2023

 

 

 

 

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku je oprávněn jednat jménem svazku navenek ve všech záležitostech svazku. Místopředseda svazku zastupuje předsedu svazku v případě, že předseda svazku svoji činnost nemůže vykonávat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registrováno dne:                     18.9.2023                                                                                                        Pod číslem: KUZL 80896/2023

Změna provedena dne:                                                                                                                                       Pod číslem: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy svazku jsou:

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Bystřice pod Hostýnem 002 87 113 18.9.2023  
Slavkov pod Hostýnem 002 87 733 18.9.2023  
Chvalčov 004 88 895 18.9.2023  

 

 

 

 

Sbírka listin

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru