Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Obsahem zpracování Doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu není prostý soutisk údajů o území převzatých z územně analytických podkladů do Výkresu limitů, Výkresu hodnot a Výkresu záměrů na provedení změn v území. Tyto výkresy existují vždy v nejaktuálnější podobě v prostředí portálu JUAP, k dispozici zde je i možnost jejich výtisku v libovolném měřítku a formátu. Stejně tak není obsahem Problémový výkres existující jakožto součást Rozborů udržitelného rozvoje území v prostředí subportálu JUAPObsahem není ani textová část s nerelevantními informacemi pro zpracování územního plánu z oblasti např. přírodních podmínek, historie obce, atd.
Výše vyjmenované náležitosti by se neměly v zadání Doplňujících průzkumů a rozborů objevit, vzhledem k tomu, že už existují na jiných místech a v jiných dokumentacích, jsou nadbytečné.
 
Obsahem zpracování Doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu by pro projektanta mělo být kromě samotného seznámení se s územím obce i řešení záležitostí, které nelze v Rozborech udržitelného rozvoje území postihnout, a to především urbanistické koncepce obce, struktury sídla, kompozice, atd.
 
Vzorovým příkladem Doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu může být dokumentace zpracovaná pro obec Kunovice (ORP Valašské Meziříčí), autor Ing. Lubor Sawicki.
 

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) Vzor zpracování Doplňujících P+R

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru