Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) - základní přehled programů v období 2021 - 2027, včetně dalších odkazů na podrobnosti ke každému z nich, lze nalézt zde.

NextGenerationEU - finanční plán EU na podporu oživení hospodářství států EU nepříznivě ovlivněných pandemií COVID. Zahrnuje více nástrojů, z nichž finančně největší je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Prostředky z tohoto nástroje je v ČR možné využít skrze Národní plán obnovy, k němuž je více informací zde.

Komunitární programy EU - financovány přímo z rozpočtu EU a spravovány Evropskou komisí anebo specializovanou výkonnou agenturou. Základní informace k nim lze nalézt zde.

Fondy EHP a Norska - hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi. Informace k oblastem podpory a výzvám lze nalézt zde.

Modernizační fond - investice z výnosů emisních povolenek, které jsou alokovány na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení škodlivých emisí do ovzduší. Více informací o jednotlivých programech a výzvách lze nalézt zde.

V této části webu můžete najít Národní dotační tituly a krajské dotace

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.02.01/00/22_003/0000147

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru