Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Počátkem roku 2022 Zlínský kraj dokončil a schválil Koncepci rozvoje inteligentních dopravních systémů ve Zlínském kraji. V současné době dochází k jejímu postupné naplňování, mj. se snažíme s Koncepcí seznámit relevantní aktéry v území kraje, kterých se problematika ITS dotýká.

V této souvislosti jsme chtěli ve Zlínském kraji uspořádat odborný seminář, jehož cílem bylo seznámit aktéry s aktuálními trendy, přínosy, ale také se základními informacemi o požadavcích právních a technických předpisů na realizaci ITS a C-ITS, s ukázkou dobré praxe v podobě úspěšně realizovaných nebo připravovaných projektů.

Seminář byl koncipován jako úvodní motivační setkání relevantních aktérů s cílem navázat dlouhodobější dialog v oblasti rozvoje ITS v kraji. Byl určen zástupcům kraje, měst, krajem nebo městy založených společností, jejichž činnost souvisí s dopravou (dopravní podniky, správci infrastruktury, apod.), složkám IZS, VŠ a organizacím VaV, ale i dalším aktérům na lokální i národní úrovni.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru