Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně se rozhodly každoročně ocenit práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny. Vybraní knihovníci budou oceněni za dlouhodobou či vynikající práci a mimořádné nebo výjimečné činnosti v oblasti knihovnictví, přínos a nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven.

Rada Zlínského kraje uděluje dvě ocenění:

  • „Knihovna Zlínského kraje“ za přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a nadstandartní aktivity knihovny. Knihovny budou hodnoceny nejen podle počtu svých uživatelů, výpůjček, kulturních a vzdělávacích akcí, ale pro ocenění je důležitý i vzhled a vybavení knihoven, péče o literární dědictví, zapojení do projektů, komunitní činnost knihovny apod.
  • „Knihovník Zlínského kraje“ za dlouhodobou či vynikající práci a mimořádné činnosti v oblasti knihovnictví, přínos a nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven.

Ocenění je udělováno každoročně zpravidla čtyřem veřejným knihovnám a čtyřem knihovníkům.

Návrh na ocenění mohou podávat občané ČR starší 18 let, odborná veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven.

Nominační formuláře vč. Pravidel pro ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník Zlínského kraje“ jsou zveřejněny na webových stránkách knihovny www.kfbz.cz v sekci Pro knihovny https://www.kfbz.cz/oceneni-knihovna-knihovnik-zlinskeho-kraje a na webových stránkách Zlínského kraje www.zlinskykraj.cz v sekci Kultura – Uznání a ocenění Zlínského kraje.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, e-mail: tomancova@kfbz.cz, telefon: 573 032 509, 731 519 226.

 

VÝZVA PRO ROK 2024 - uzávěrka nominací je 15. května 2024.

 

Ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ roku 2023 získaly:

Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem

Místní knihovna Ořechov

Městská knihovna Valašské Meziříčí

Místní knihovna obce Halenkovice

Ocenění „Knihovník Zlínského kraje“ roku 2023 obdržely:

Zdenka Chmelařová, Obecní knihovna na Rusavě

Antonie Náplavová, Místní knihovna Polešovice

Marcela Kulišťáková, Místní knihovna v Prostřední Bečvě

Bc. Silvie Minaříková, Obecní knihovna v Bohuslavicích u Zlína

 

Slavnostní předání ocenění proběhlo dne 17. října 2023.