Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ve spisovně Krajského úřadu Zlínského kraje je uložena dokumentace zaniklého zdravotnického zařízení:

  • Kojenecký ústav Luhačovice - karty dětí od roku 1954-1994
  • Dětský domov Burešov, Gottwaldov - dnes Dětské centrum Zlín, p.o., Burešov 3675 - karty dětí od roku 1951-1996
  • Domov pro matku a dítě, později Kojencký ústav, od r. 2009 Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o., Husova 402/15, Valašské Meziříčí - karty dětí od 1948 - 2015

Žádost o vyhledání dokumentace musí obsahovat:

  • jméno a příjmení dítěte
  • identifikační údaje k ověření totožnosti (rodné číslo, OP) a stávající adresu bydliště
  • dobu umístění v zařízení (alespoň přibližné období nebo rok)

Žadatel dále uvede termín možného nahlížení k zajištění spisu a přítomnosti zdravotnického pracovníka, neboť vedená dokumentace je z části zdravotnickou dokumentací a z tohoto pohledu je nutno dodržet postup dle  §§ 66 – 68 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru