Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Při zániku zdravotnického zařízení v případě, že nedojde k pokračování v poskytování zdravotní péče jiným poskytovatelem, přebírá zdravotnickou dokumentaci krajský úřad.
 
Po převzetí zdravotnické dokumentace krajský úřad zajišťuje:
 • aby převzatá zdravotnická dokumentace byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami a ztrátou,
 • předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele.

Poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě. Originál zdravotnické dokumentace krajský úřad do rukou pacienta nevydá.

Žádosti o předání zdravotnické dokumentace je možné podávat:

 • písemně na kontaktní poštovní adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 • elektronicky (pokud používáte zaručený elektronický podpis) na adresu: podatelna@zlinskykraj.cz 
 • do datové schránky Zlínského kraje ID: scsbwku

Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí obsahovat:

 • jméno a příjmení pacienta,
 • datum narození pacienta,
 • adresu trvalého pobytu pacienta,
 • název dosavadního zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordinace,
 • název nově zvoleného zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordinace,
 • pokud žádost podává poskytovatel zvolený pacientem, k žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě (například registrační lístek).

 

Kontaktní osoby na odboru zdravotnictví:

Ing. Zuzana Procházková, tel. 577 043 805, email: zuzana.prochazkova@zlinskykraj.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru