Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajský úřad dle ustanovení § 57 odst. 3 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zajišťuje  pro pacienty do doby, než si zvolí nového poskytovatele nebo než bude zdravotnická dokumentace týkající se pracovně lékařských služeb předána příslušnému poskytovateli určenému zaměstnavatelem, výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace, a to v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb nebo je-li to nezbytné k posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti.

Žádost o výpis nebo kopie ze zdravotnické dokumentace musí obsahovat:

  • jméno a příjmení pacienta,
  • datum narození pacienta,
  • adresu trvalého pobytu pacienta,
  • název dosavadního zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordinace,
  • rozsah výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace.

Požadovaný výpis nebo kopii poskytne správní orgán do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby. V případě nahlížení do převzaté zdravotnické dokumentace je postupováno dle §§ 66 – 68 zákona o zdravotních službách.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru