Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Mikroregion Holešovsko

IČO:                                                        702 65 704

Sídlo svazku:                                     Masarykova 628, 769 01 Holešov

ID schránky:                                      qddstdt

Ev. číslo:                                               DSO 2110

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

 • propagace svazku a jeho zájmového území; rozvoj samosprávy obcí
 • příprava a realizace rozvojových projektů, projednávání rozvojových projektů s příslušnými orgány ČR, EU a s dalšími zainteresovanými subjekty
 • administrativní činnosti; koordinace postupů při prosazování zájmů svazku
 • zastupování členů svazku při jednání o záležitostech dotýkajících se svazku jako celku; zastupování jednotlivých členů svazku, a to na základě plné moci vystavené členem ve prospěch pověřeného zástupce svazku
 • činnosti v oblasti školství a sociální péče; činnosti v oblasti rozvoje kultury
 • činnosti v oblasti odpadového hospodářství
 • ochrana veřejného pořádku
 • rozvoj cestovního ruchu; podpora podnikání v regionu
 • zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
 • společné nákupy; všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
 • společné postupy při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
 • koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku
 • plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) pro členské obce a jimi zřizované a zakládané organizace, včetně souvisejících služeb

Orgány svazku:

 • Valná hromada
 • Správní výbor (předseda, místopředseda, 3 členové)  
 • Kontrolní komise

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

Jméno a příjmení bydliště funkce období
Ing. Martin Bartík Rymice 11, 769 01 Holešov předseda od 25.11.2014
Mgr. Milan Fritz Bezručova 663/32, 769 01 Holešov místopředseda  od 15.5.2023
Milan Jurtík Kurovice 68, 768 52 Míškovice u Holešova předseda

od 17.12.2002

do 26.3.2008

Radoslav Pospíšilík č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova místopředseda 

od 17.12.2002

do 30.11.2010

Ing. Petr Lipner Holešovská 323, 768 42 Prusinovice  předseda 

od 27.3.2008

do 30.11.2010 

Radoslav Pospíšilík č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova předseda 

od 1.12.2010

do 24.11.2014 

Ing. Petr Maňásek  Lechotice 52, 768 52 Míškovice místopředseda 

od  1.12.2010

do 25.7.2021 

Ing. Radek Doležel Palackého 1666, 769 01 Holešov   místopředseda

od 15.12.2017

do 14.11.2018 

Mgr. Rudolf Seifert 6. května 160, 769 01 Holešov   místopředseda

od 15.11.2018

do 14.5.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Registrováno dne:               20.10.1999                                                                                      Pod číslem: vnitř. S-17/99/Un (OkÚ Kroměříž)

Změna provedena dne:              23.5.2023                                                                                         Pod číslem:  KUZL 46456/2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy svazku jsou:

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Bořenovice 005 44 523 20.10.1999  
Holešov 002 87 172 20.10.1999  
Horní Lapač 002 87 199 20.10.1999  
Jankovice 002 87 287 1.1.2017  
Kostelec u Holešova 002 87 342 20.10.1999  
Kurovice 002 87 377 20.10.1999  
Lechotice 002 87 407 20.10.1999  
Ludslavice 002 87 466 20.10.1999  
Lukoveček 708 71 264 1.1.2021  
Martinice 002 87 482 20.10.1999  
Míškovice 002 87 491 20.10.1999  
Němčice 005 44 604 20.10.1999  
Pacetluky 002 87 571 20.10.1999  
Pravčice 005 44 566 6.10.2006  
Prusinovice 002 87 644 20.10.1999  
Přílepy 005 44 531 20.10.1999  
Roštění 002 87 687 20.10.1999  
Rymice 005 44 558 20.10.1999  
Třebětice 005 44 540 20.10.1999  
Zahnašovice 002 87 890 20.10.1999  
Žeranovice 002 87 971 20.10.1999  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka listin

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru