Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

 

Název svazku:                                  Mikroregion Kroměřížsko v likvidaci

IČO:                                                        709 62 308

Sídlo svazku:                                     Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Ev. číslo:                                               DSO 2101

Postavení společenství obcí:   NE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět činnosti svazku obcí:

  • plnění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata
  • zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
  • zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
  • plnění úkolů v oblasti ochrany ovzduší, úkolů souvisejících se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí
  • vzdělávání členů svazku a poskytování metodiky v potřebných oblastech

Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové činnosti, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby tato činnost nebyla v rozporu se zájmy a záměry svazku obcí jako celku a se zájmy a záměry jednotlivých členských obcí.

 

Orgány svazku:

  • Valná hromada
  • Předseda svazku
  • Místopředsedové svazku  
  • Kontrolní a finanční výbor

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

 

Jméno a příjmení bydliště funkce období
Jiří Kašík Postoupky 20, 767 01 Kroměříž předseda

od 14. 12. 2022

do 1. 12. 2023 

Petr Navrátil Lutopecny 104, 767 01 Kroměříž 1. místopředseda

od 14. 12. 2022

do 1. 12. 2023

Věra Halamová Bařice 16, 767 01 Kroměříž 2. místopředsedkyně

od 19. 4. 2001

do 1. 12. 2023

Ing. Radim Hlaváč Moravská 3415, 767 01 Kroměříž likvidátor

od 19. 6. 2023

do 1. 12. 2023

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek.

Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Registrováno dne:               27. 3 . 2002                                                                                          Pod číslem: vnitř. S-18/02/Un (OkÚ Kroměříž)

Změna provedena dne:              zánik 1. 12. 2023                                                                                Pod číslem:  KUZL 69743/2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Město/Obec IČO vznik členství zánik členství
Bařice - Velké Těšany 002 87 024 27. 3. 2002 1. 12. 2023
Bezměrov 002 87 041 27. 3. 2002 1. 12. 2023
Jarohněvice 005 44 515 27. 3. 2002 1. 12. 2023
Kroměříž 002 87 351 27. 3. 2002 1. 12. 2023
Lutopecny 002 87 474 27. 3. 2002 1. 12. 2023
Rataje 002 87 679 27. 3. 2002 1. 12. 2023
Skaštice 004 88 909 27. 3. 2002 1. 12. 2023
Střížovice 002 87 784 27. 3. 2002 1. 12. 2023
Zlobice 002 87 954 27. 3. 2002 1. 12. 2023
Lubná 002 87 458 27. 3. 2002 1. 12. 2023
Šelešovice 708 90 587 25. 6. 2002 1. 12. 2023

 

Sbírka listin

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru