Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Od 1. 8. 2022 do 7. 9. 2022 bude možné provést sběr/aktualizaci informací o nepokrytých potřebách na jednotlivých územích Zlínského kraje pro účely tvorby Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2024, a to zasláním informací o této potřebě za území obce.

Definice Potřeb pro tvorbu SPRSS 2023-2025 naleznete v textu níže.

V případě dotazů k vyplňování dotazníků upřednostňujeme PÍSEMNOU FORMU a můžete kontaktovat Mgr. Martinu Strýčkovou, tel.: 577 043 314, email: martina.stryckova@kr-zlinsky.cz nebo Mgr. Šárku Vrbkovou, tel.: 577 043 309, email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz.

KDY VYPLNIT informaci o potřebě a jak?

1)  V případě, že nedošlo k zásadní změně v popisu potřeby dle popisu ve strategickém dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023-2025 a jiná nová potřeba na území obce není, obec DOTAZNÍKY NEVYPLŇUJE - potřebu NENÍ nutné popisovat.

2)  V případě, že došlo k zásadní změně v popisu potřeby dle popisu ve strategickém dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023-2025 na území obce, obec VYPLŇUJE DOTAZNÍKY – Aktualizace informací k potřebě daného čísla – potřebu obec VYPLŇUJE.

3)  V případě, že byla oproti popisu ve strategickém dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023-2025 zjištěna na území obce NOVÁ potřeba, obec VYPLŇUJE DOTAZNÍKY – Sběr informací k potřebě daného čísla – potřebu obec VYPLŇUJE.

Detailní postup pro jednotlivé typy obcí je rozepsán níže v textu.

KDO ZASÍLÁ informace k potřebě č. 1 - 13 na Zlínský kraj (dále ZK) k sumarizaci

  • Obec I. typu
  • Obec II. typu
  • Obec III. typu – zohledňuje informace k potřebám za celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností.
  • Krajský úřad

Všechny informace jsou zpracovatelským týmem/krajem průběžně sumarizovány.

Podmínky pro vyplnění dotazníku pro jednotlivé obce

Jakým způsobem se může zapojit Obec I. typu:

V případě, že Obec I. typu má k dispozici informaci o nepříznivé sociální situaci/nepokryté potřebě občana své obce, má možnost se v tomto období zapojit do sběru informací k potřebě, vyplněním Dotazníku – Sběr informací o Potřebě č. 1-13.

Informace o potřebách obec I. typu sama neaktualizuje - dotazník – Aktualizace informací o Potřebě - nevyplňuje.

POSTUP ke sběru informace k potřebě:

1)  Obec shromáždí informace o potřebě za obec.

2)  Obec před vyplněním musí informace o zjištěné potřebě správně přiřadit k jedné ze 13 vydefinovaných potřeb SPRSS 2023-2025.

https://www.kr-zlinsky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-pro-obdobi-2023-2025-cl-5253.html

3)  Obec následně vybere Dotazník – Sběr informací k Potřebě č. 1 – 13, ten vyplní (viz. odkazy na dotazníky jsou umístěny na konci tohoto textu) a odešle.

4)  Vyplněním je informace o potřebě odeslána na ZK k sumarizaci.

V případě, že by se Obec I. typu chtěla podílet na aktualizaci informace o potřebách, dotýkajících sedané obce, informaci předá území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který tuto v rámci sociální práce zohlední ve sběru informací o potřebách za území SO ORP.

Obec I. typu sama neaktualizuje – Dotazník – Aktualizace informací k Potřebě - nevyplňuje.

 

Jakým způsobem se může zapojit Obec II. typu:

V případě, že Obec II. typu má k dispozici informaci o nepříznivé sociální situaci/nepokryté potřebě občana své obci, má možnost se v tomto období zapojit do sběru informací k potřebě, přičemž ve sběru nesmí opomenout rovněž i informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce. Informace z obou zdrojů obec zohlední jako jednu informaci a tuto vyplní pouze jednou do Dotazníku – Sběr informací k Potřebě č. 1-13.

Obec II. typu se rovněž může zapojit do aktualizace informací k potřebě, tzn. že doplní nové informace, které zásadně mění obsah v již popsané potřebě uvedené ve strategickém dokumentu – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023-2025, přičemž v aktualizaci nesmí opomenout rovněž i informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce. Informace z obou zdrojů obec zohlední jako jednu informaci a tuto vyplní pouze jednou do Dotazníku – Aktualizace informací k Potřebě č. 1 - 13.

Informace o potřebách Obec II. typu může aktualizovat dvěma variantami

1)  aktualizaci realizuje sama a sama vyplní Dotazník – Aktualizace informací k Potřebě – nebo

2)  na aktualizaci spolupracuje v rámci realizace výkonu sociální práce s ORP, které informaci předá a ta ji zapracuje.

Obec II. typu Dotazník – Aktualizace informací k Potřebě – nevyplňuje.

POSTUP ke sběru/aktualizaci informací k potřebě:

1)  Obec shromáždí informace o potřebě za obec.

2)  Obec k informací o potřebě připojí i informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce.

3)  Obec před vyplněním musí informace o zjištěné potřebě správně přiřadit k jedné ze 13 vydefinovaných potřeb SPRSS 2023-2025.

https://www.kr-zlinsky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-pro-obdobi-2023-2025-cl-5253.html

4)  Následně obec vybere Dotazník – Sběr informací k Potřebě č. 1 – 13 anebo Aktualizace informací k Potřebě č. 1 - 13 (viz. odkazy na dotazníky jsou umístěny na konci tohoto textu), ten vyplní a odešle.

5)  Vyplněním Dotazníků jsou informace k potřebě odeslány na ZK k sumarizaci.

 

Jakým způsobem se může zapojit Obec III. typu:

V případě, že Obec III. typu má k dispozici informaci o nepříznivé sociální situaci/nepokryté potřebě občana své obce, má možnost se v tomto období zapojit do sběru informací k potřebě, přičemž ve sběru nesmí opomenout rovněž i informace o potřebě vyplývající z realizace výkonu sociální práce.

Informace z obou zdrojů obec shromáždí a připojí k souhrnným informacím za celé území správního obvodu (dále jen „SO ORP“), vyplývající z jednání v rámci Komunitního plánování sociálních služeb území SO ORP/MAS/Mikroregionu, z komunikace s poskytovateli SSL, občanů a nebo vlastního mapování potřeb aj.

V případě, že by byla oproti obsahu ve strategickém dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023-2025 zjištěna na území obce NOVÁ nepokrytá potřeba, obec VYPLŇUJE DOTAZNÍKY – Sběr informací k potřebě č. 1 - 13.

V případě, že by došlo k zásadní změně v popisu potřeby v obsahu strategického dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023-2025 na území obce, obec VYPLŇUJE DOTAZNÍKY – Aktualizace informací k potřebě č. 1 - 13.

 

POSTUP ke sběru/aktualizaci informací k potřebě:

1)  Obec shromáždí dostupné informace ze všech zdrojů za území SO ORP

2)  Obec před vyplněním musí informace o zjištěné potřebě správně přiřadit k jedné ze 13 vydefinovaných potřeb SPRSS 2023-2025

https://www.kr-zlinsky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-pro-obdobi-2023-2025-cl-5253.html

3)  Následně vybere Dotazník – Sběr informací k Potřebě č. 1 – 13 anebo Aktualizace informací k Potřebě č. 1 - 13 (viz. odkazy na dotazníky jsou umístěny na konci tohoto textu), ten vyplní a odešle.

4)  Vyplněním Dotazníků jsou informace k potřebě odeslány na ZK k sumarizaci.

Další informace ke sběru/aktualizaci informací k potřebám

  • Do sběru/aktualizace se může zapojit každá obec na území Zlínského kraje.
  • Pro sběr/aktualizaci informací o potřebách je nutné mít zřízen Google účet (e-mailová adresa)
  • Sběr/aktualizace nově probíhá v on-line prostředí vyplněním dotazníku.
  • Vyplněný a odeslaný dotazník je až do ukončení sběru, tj. do dne 07. 09. 2022, stále volně přístupný a korespondent v něm může provádět změny.
  • Vyplněný dotazník je rovněž korespondentovi zaslán v uvedeném e-mailu v kopii.
  • Zdrojem pro posouzení, zda se jedná o sběr nebo aktualizaci informace k potřebě, je strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023-2025, kapitola 6.1.2 Popis sběru potřeb včetně zapojení obcí přes jednotlivá území SO ORP – popis daného území SO ORP.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru