Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ocenění je určeno žákům středních škol, žákům 2. stupně základních škol a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří dosáhli v období posledního roku mimořádných úspěchů v mimoškolní činnosti v oblastech humanitní, přírodovědné, technické (odborné), umělecké, sportovní popř. za mimořádný čin.

Ocenění žáků Zlínského kraje je každoročně vyhlašováno již od roku 2002, s výjimkou dvou let, které byly ovlivněny pandemií covid-19.

 

VÝZVA

Ocenění žáků Zlínského kraje 2024

Vyzýváme tímto střední školy a základní školy všech zřizovatelů, případně další organizace, aby Zlínskému kraji předkládaly své návrhy na Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti.

Ocenění je určeno:

Žákům středních škol a žákům 2. stupně základních škol, kteří dosáhli v období od dubna 2023 do dubna 2024 mimořádných úspěchů v mimoškolní činnosti, a to v následujících oblastech:

  • humanitní
  • přírodovědné
  • technické (odborné)
  • umělecké
  • sportovní
  • mimořádný čin

Důležité upozornění:

V rámci výzvy je možné předložit pouze jeden návrh za školu. Věnujte, prosím, pozornost kvalitnímu zdůvodnění podávaného návrhu s dostatečnou vypovídající hodnotou.

 Své návrhy na přiloženém nominačním formuláři včetně povinné přílohy (zdůvodnění návrhu - rozsah min. ½ A4) zasílejte na adresu:

 Zlínský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
ID datové schránky: scsbwku

Uzávěrka návrhů je v pátek 12. dubna 2024 do 12 hodin.

Kontaktní osoby pro případné dotazy:
PhDr. Soňa Marčíková - tel. 577 043 708, e-mail sona.marcikova@zlinskykraj.cz
Ing. Tatiana Horáková - tel. 577 043 709, e-mail tatiana.horakova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru