Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Zlínský kraj v oblasti územního plánování zodpovídá za respektování celorepublikového územního plánu a v souladu s ním vytváří své Zásady územního rozvoje, které stanovují hlavní požadavky na co nejúčelnější využití území kraje směrem k jeho dalšímu rozvoji.
Zlínský kraj vytváří a udržuje datovou základnu územně plánovacích podkladů a digitální technické mapy, což jsou soubory grafických a popisných údajů o území, obsahující veškeré aktuální a potřebné informace pro územní plánování a další rozvoj území - např. údaje o sítích dopravní a technické infrastruktury, údaje o životním prostředí, údaje o omezeních v území, apod.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru