Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Seznam odborů

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Ing. Alena Miklová Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Telefon 577043450

E-mail alena.miklova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Dagmar Rafajová Administrativa územního plánu

Telefon 577043451

E-mail dagmar.rafajova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení územního plánování

Ing. Ivana Kolajová Vedoucí oddělení ÚP

Telefon 577043470

E-mail ivana.kolajova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing.arch. Monika Antošová Koordinace a usměrňování územního rozvoje kraje v samostatné působnosti

Telefon 577043454

E-mail monika.antosova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jana Bravencová Nadřízený orgán UPD

Telefon 577043473

Mobil -

E-mail jana.bravencova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jana Drgová Nadřízený orgán UPD

Telefon 577043468

Mobil -

E-mail jana.drgova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Ivana Valachová Pořizování UPD

Telefon 577043466

E-mail ivana.valachova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Dagmar Šeligová Ph.D. Pořizování UPD

Telefon 577043469

Mobil -

E-mail dagmar.seligova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení stavebního řádu

Ing. Dana Dohnálková Vedoucí oddělení stavebního řádu

Telefon 577043455

E-mail dana.dohnalkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Kateřina Hlaváčková Koordinace a usměrňování stavebně správních činností a vyvlastňování

Telefon 577043475

Mobil -

E-mail katerina.hlavackova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. arch. Marie Klimková Výkon státní správy na úseku stavebního řádu a vyvlastňování

Telefon 577043463

E-mail marie.klimkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Lenka Kovářová Odvolací a přezkoumací řízení, RÚIAN, Radonový program

Telefon 577043453

Mobil -

E-mail lenka.kovarova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Iveta Marčíková Odvolací a přezkoumací řízení

Telefon 577043460

Mobil -

E-mail iveta.marcikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

JUDr. Jana Morávková Koordinace a systémové usměrňování stavebního úřadu

Telefon 577043456

E-mail jana.moravkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Matěj Obal Odvolací a přezkoumací řízení

Telefon 577043474

E-mail matej.obal@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Barbora Pekárková Odvolací a přezkoumací řízení

Telefon 577043461

E-mail barbora.pekarkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Ing. Aneta Polepilová Odvolací a přezkoumací řízení

Telefon 577043457

Mobil -

E-mail aneta.polepilova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Vladimír Storzer Odvolací a přezkoumací řízení

Telefon 577043464

Mobil -

E-mail vladimir.storzer@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Jitka Strnadlová Odvolací a přezkoumací řízení

Telefon 577043471

Mobil -

E-mail jitka.strnadlova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Bc. Zdeňka Václavková Odvolací a přezkoumací řízení

Telefon 577043458

Mobil -

E-mail zdenka.vaclavkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Oddělení územně-technických informací

Mgr. Jaroslav Pospíšil Vedoucí oddělení územně-technických informací

Telefon 577043467

E-mail jaroslav.pospisil@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Tereza Leckéši Správa digitální technické mapy a geografických informačních systémů

Telefon 577043459

Mobil -

E-mail tereza.leckesi@zlinskykraj.cz

Budova b21

Mgr. Jan Macek Pořizování a údržba územně-technický podkladů a GIS

Telefon 577043465

Mobil -

E-mail jan.macek@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Marcela Vavříková Pořizování UPD

Telefon 577043462

Mobil -

E-mail marcela.vavrikova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Ing. Daniela Vlková Editace a koordinace digitálně technické mapy

Telefon 577043472

Mobil -

E-mail daniela.vlkova@zlinskykraj.cz

Budova b21

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru