Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Pakt zaměstnanosti byl uzavřen v roce 2016 mezi Zlínským Krajem, Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou ÚP Zlín, Okresní hospodářskou komorou Kroměříž a Regionální radou odborových svazů ČMKOS Zlínského kraje. K naplnění Priorit Paktu byl založen Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z.ú. který se stal nositelem Paktu. Cílem Paktu zaměstnanosti je koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce, podpora zaměstnanosti, vzdělávání a tvorby strategií pro pracovní trh.

Pakt zaměstnanosti není pouze platforma výše uvedených signatářů, ale zahrnuje širší počet institucí ve Zlínském kraji, které realizují své aktivity ve vazbě na řešení potřeb trhu práce ve Zlínském kraji. Každoročně je připravován Akční plán a běží realizace řady projektů zaměřených zejména na sladění potřeb zaměstnavatelů se vzděláváním (včetně vzdělávání dospělých), dostupnost dat pro efektivní rozhodování o zaměstnanosti a vzdělávání a příspěvek ke zvyšování kvality života ve Zlínském kraji. Pakt zaměstnanosti je provázán s RSK ZK skrz účast zástupce nositele Paktu v RSK ZK a Pracovní skupině Vzdělávání.

Více informací o Paktu zaměstnanosti ve Zlínském kraji lze nalézt zde.