Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z fondů EU ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR (v závislosti na rozvojovém potenciálu) a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní dimenze je tedy chápána jako takové zacílení veřejné politiky (resp. operačních programů), které zohledňuje odlišné výchozí podmínky a cíle různých typů území. Celkově je tím podpořen rovnoměrný rozvoj regionů ČR ve vztahu k jejich potenciálu a rozvojovým možnostem. Více informací lze nalézt na webu územní dimenze Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Tato část webu obsahuje:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.02.01/00/22_003/0000147

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru