Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajské akční plány vzdělávání (KAP) jsou zpracovány a implementovány v každém kraji v ČR. Provázanost akčního plánování ve vzdělávání s podpůrnými aktivitami RSK je zejména prostřednictvím Pracovní skupiny Vzdělávání a přípravu RAP 2021+, v němž je infrastruktura pro střední vzdělávání jedním z řešených témat.

Obdobně jako na krajské úrovni je střední a vyšší odborné školství rozvíjeno za pomoci nástrojů KAP, jsou pro koordinovaný rozvoj základního, předškolního, zájmového a základního uměleckého vzdělávání zpracovávány Místními akčními plány (MAP) Strategické rámce s definováním investičních priorit. Vymezení území a nositelů MAP je v kompetenci RSK s tím, že tyto MAP jsou zpravidla vymezeny na úrovni ORP. Jejich nositeli jsou v případě Zlínského kraje MAS, obce či mikroregiony. Provázanost MAP s RSK a vzájemná komunikace probíhá za účelem vymezení území a nositelů i z důvodu plnění povinnosti sekretariátů RSK zveřejňovat investiční priority MAP na webu územní dimenze MMR. Kromě těchto administrativních povinností je však snahou RSK i KAP Zlínského kraje co nejintenzivněji s MAP provazovat konkrétní rozvojové aktivity, přispívající ke zkvalitňování primárního a sekundárního vzdělávání v kraji.

Informace o KAP/MAP ze strany MMR jsou k dispozici na webu územní dimenze. Více informací o aktivitách KAP Zlínského kraje je možné nalézt zde

Pro období 2021+ schválila RSK ZK následující vymezení nositelů a území MAP: