Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Pracovní skupina pro oblast vzdělávání je tvořena zástupci klíčových aktérů ovlivňujících vzdělávání (zejména na úrovni středních škol) na území kraje. Při sestavování této platformy je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v regionu (zástupci škol a školských asociací, zaměstnavatelů, neziskového sektoru, kraje, měst a obcí, služeb zaměstnanosti, zástupce MŠMT/NPI, zástupce ITI, atd.). PS Vzdělávání je platformou pro přenos informací o realizaci projektu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji mezi realizačním týmem KAP a aktéry v území.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.02.01/00/22_003/0000147

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru