Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Regionální stálá konference Zlínského kraje zřizuje pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti, jejichž rozvoj je podporován dotačními prostředky (EU i národními) a které vyžadují koordinaci aktérů v území. Pracovní skupiny jsou složeny z významných zástupců z řad samosprávných celků, podnikatelských subjektů a krajských či neziskových organizací.

 

Ve Zlínském kraji jsou zřízeny 4 pracovní skupiny: