Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Regionální stálá konference Zlínského kraje zřizuje pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti, jejichž rozvoj je podporován dotačními prostředky (EU i národními) a které vyžadují koordinaci aktérů v území. Pracovní skupiny jsou složeny z významných zástupců z řad samosprávných celků, podnikatelských subjektů a krajských či neziskových organizací.

 

Ve Zlínském kraji jsou zřízeny 4 pracovní skupiny:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.02.01/00/22_003/0000147

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru