Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Pracovní skupina pro absorpční kapacitu v území (dále jen "PS pro absorpční kapacitu") je tvořena zástupci aktérů regionálního rozvoje v území Zlínského kraje. Její členové jsou političtí představitelé anebo pracovníci jednotlivých 13 obcí s rozšířenou působností (ORP) ve Zlínském kraji, dále zástupci Místních akčních skupin (MAS) a zástupci podpůrných subjektů podporujících absorpční kapacitu ve veřejném i neziskovém sektoru na území Zlínského kraje.

 

Předmětem činnosti PS pro absorpční kapacitu je zejména řešení absorpční kapacity regionu, včetně sběru a aktualizace projektových námětů v území. Dále také identifikace bariér při čerpání dotačních prostředků, identifikace "bílých míst" a požadavky na zaměření evropských i národních dotačních titulů. V rámci jednání pracovní skupiny jsou také přenášeny informace z Národní a Regionální stálé konference. 

Rozsáhlé mapování absorpční kapacity, tj. sběr projektových záměrů v území, bylo ve Zlínském kraji realizováno zejména při přípravě Regionálního akčního plánu na období 2014-2020 a při jeho aktualizaci. Poté v roce 2018 proběhl sběr projektových záměrů pro účely přípravy Národního investičního plánu. Tyto sesbírané projektové záměry byly v roce 2021 vloženy do Informačního systému projektových záměrů (ISPZ), který provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Tyto záměry budou postupně aktualizovány ve spolupráci sekretariátu RSK a územních partnerů ve Zlínském kraji.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.02.01/00/22_003/0000147

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru