Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Pracovní skupina SMART Region vznikla za účelem zajištění výkonné a koordinační role při implementaci Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 (SMART Region ZLK). Vzhledem k tomu, že kromě průřezových témat koncepce (ICT a digitalizace, marketing a osvěta) jsou v dokumentu rozvíjena sektorová témata (mobilita, environment, energetika, vzdělávání, kultura a sport, zdravotnictví a sociální péče, podnikání a cestovní ruch, SMART City a Village - předávání příkladů dobré praxe), je účastníkem PS SMART Region vždy garant daného tématu společně s významnými spolupracujícími partnery v území. Pracovní skupinu SMART Region doplňují také pracovní výbory na úrovni jednotlivých sektorů, které si buď zřizují jednotliví garanti daných sektorů anebo k jejich činnosti využívají již existující platformy na úrovni Zlínského kraje.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.02.01/00/22_003/0000147

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru