Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Pracovní skupina Cestovní ruch je zřízená Regionální stálou konferencí jako poradní, koordinační a iniciativní orgán pro tematickou oblast cestovního ruchu. Skládá se z členů Regionální stálé konference a z členů zastupujících klíčové subjekty v oblasti cestovního ruchu v území Zlínského kraje, přičemž funguje na principu partnerství.