Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Regionální akční plán (dále jen "RAP") je nástrojem politiky regionálního rozvoje ČR i v novém programovém období 2021-2027, avšak jeho podoba se oproti období let 2014-2020 liší. RAP 2021+ již nemapuje celou absorpční kapacitu území kraje napříč tématy i operačními programy, ale zaměřuje se na připravenost projektových záměrů ve 4 oblastech podporovaných z IROP II formou nesoutěžních výzev, kde jsou prostředky mezi kraje rozděleny na základě schválených klíčů. Jde o následující oblasti (a klíče, které byly schváleny Asociací krajů ČR):

 

  • střední školství (klíčem rozdělení alokace mezi kraje je počet žáků středních škol v denních formách studia),
  • silnice II. třídy (klíčem rozdělení alokace mezi kraje je zprůměrovaná délka prioritní sítě silnic a délka všech silnic II. třídy v kraji),
  • deinstitucionalizace sociálních služeb (zde je alokace mezi kraje rozdělena na základě sesbíraných projektových záměrů s vazbou na transformační plány zařízení sociálních služeb),
  • zdravotnická záchranná služba (klíčem rozdělení alokace mezi kraje je počet výjezdových základen a počet výjezdových skupin v poměru 50:50).

Připravovaný RAP se skládá z textové a tabulkové části. Textová část obsahuje popis výběru a prioritizace projektových záměrů zařazených do RAP a tabulková část zahrnuje seznam těchto záměrů.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.02.01/00/22_003/0000147

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru