Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ vymezuje tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ). Jedná se o správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), které vykazují nejhorší výsledky v rámci sady 6 vybraných indikátorů (intenzita bytové výstavby, hrubá míra celkového přírůstku, index stáří, podíl nezaměstnaných osob, intenzita podnikatelské aktivity) a v nichž žije 25 % obyvatel Česka. Ve Zlínském kraji je v rámci HSOU vymezeno 6 správních obvodů ORP (Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Uherský Brod, Vsetín a Otrokovice).

Ze strany MMR je pro období 2021+ je kladen důraz na iniciaci rozvojových aktivit a posílení absorpční kapacity v území HSOÚ, což má být zajištěno aktivitami koordinátora HSOÚ ze strany jednotlivých RSK. Předpokládá se zpracování případových studií vybraných HSOÚ v jednotlivých krajích, vznik národního dotačního titulu podporujícího rozvoj HSOÚ a různá specifická zvýhodnění pro HSOÚ v řadě podpůrných programů (stávajících či nových).

Konkrétní aktivity a možnosti podpory rozvoje HSOÚ ve Zlínském kraji budou postupně doplňovány na tyto stránky. Více informací je možné nalézt na webu územní dimenze MMR.

 

 

Strategický odbor Zlínského kraje vypracoval Případovou studii HSOÚ ORP Bystřice pod Hostýnem, kterou vzala Regionální stálá konference na vědomí a byla odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tato oblast byla vybrána v souladu s návrhem příslušného odboru Ministerstva pro místní rozvoj ČR.