Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajské přílohy Národní RIS3 strategie, neboli Regionální inovační strategie jsou zpracovány a implementovány v každém kraji ČR. Jsou podmínkou pro čerpání podpory ze strany Evropské unie. Regionální inovační strategie Zlínského kraje (RIS ZK) je strategickým dokumentem pro realizaci politiky na podporu konkurenceschopnosti, založené zejména na inovacích a maximalizaci hospodářských přínosů veřejných investic do výzkumu a vzdělávání. Dokument definuje cíle řešící problém s nedostatkem kvalifikovaných lidských zdrojů v oblasti VaV, s nízkou inovační výkonností regionu a podporou vzniku start-upů. Kromě toho RIS ZK vymezuje čtyři tzv. domény specializace, v nichž má Zlínský kraj významný inovační potenciál - 1) Progresivní design produktů, technologií a procesů, 2) Polymery v cirkulární ekonomie, 3) Inovace v konstrukčních činnostech, 4) Informační, řídící a bezpečnostní systémy. RIS ZK je naplňována projekty zařazenými do Akčních plánů RIS ZK, mezi nimiž má specifické postavení podpůrný projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje III (SA ZK III). Jeho cílem je napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském kraji (prostřednictvím Programu vouchery asistence) a přispět k řešení identifikovaných problémů bránící zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského kraje. Mezi aktivity SA ZK II patří např. tvorba výuky podnikání v podmínkách středních škol, mapování a analyzování prostředí regionu či tvorba marketingové a komunikační strategie Zlínského kraje v oblasti inovací. SA ZK II je partnerský projekt, jehož realizaci zajišťuje Zlínský kraj, nicméně největší podíl aktivit řeší Technologické inovační centrum ve Zlíně (TIC), které kromě SA ZK II řeší širokou paletu dalších aktivit implementace RIS ZK TIC. Např. poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti VaVaI a spolupráce firem, podporuje podnikavost u studentů a žáků a start-upy, poskytuje expertní koučingové a mentoringové služby či marketing inovací.

 

Provázanost aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí s podpůrnými aktivitami RSK ZK je zejména skrz zapojení představitelů kraje a dalších partnerů v Řídícím výboru Regionální inovační strategie, který vznikl za účelem přípravy a monitoringu plnění realizace RIS ZK. Dále je provázanost zajištěna účastí RIS3 manažerky projektu SA ZK II v RSK ZK a PS Vzdělávání.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.02.01/00/22_003/0000147

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru