Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajská příloha Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj (Regionální inovační strategie Zlínského kraje (RIS ZK)) je strategickým dokumentem pro realizaci politiky na podporu konkurenceschopnosti, založené zejména na inovacích a maximalizaci hospodářských přínosů veřejných investic do výzkumu a vzdělávání. Tento dokument definuje, v souladu s cíli Evropské unie (EU) a České republiky (ČR), své priority a nástroje k podpoře podnikání založeného na inovacích s ohledem na příspěvek k ekonomickému rozvoji svého území. 

RIS ZK je naplňována realizací konkrétních inovačních projektů, které jsou evidovány v Akčních plánech RIS ZK. Tyto Akční plány jsou tvořeny na dvouleté období, avšak jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány.


Národní RIS3 strategie a další informace jsou k dispozici na RIS3 portálu (zde).

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru